کراس بایت
در وضعیت کراس بایت، هنگام بستن دهان، یک یا چند دندان بالا در سطح داخلی دندانهای پایینی قرار میگیرند. کراس بایت در جلو و یا کناره های دهان اتفاق می افتد. اصلاح زود هنگام کراس بایت توصیه میشود.

کراس بایت را به دلایل زیر باید اصلاح کرد:
⦁ موجب استهلاک زود هنگام دندانها میشود
⦁ موجب بیماریهای لثه از جمله کاهش استخوان میشود
⦁ موجب رشد نامتقارن فکها میشود
⦁ موجب اختلال در جویدن میشود
⦁ از زیبایی لبخند میکاهد
⦁ با اختلال عملکرد مفصل فک (TMJ) مرتبط است
      کراس2           کراس1  
شکل: تصاویر سمت راست مربوط به پیش از اصلاح و تصاویر سمت چپ مربوط به پس از اصلاح هستند.
کراس بایت به روش ارتودنسی، چگونه اصلاح میشود؟
اگر تنها یک دندان کراس بایت باشد، براکت و یا نگهدارنده میتواند برای حرکت دادن آن به موقعیت مناسب استفاده شود. اگر چند دندان دچار کراس بایت باشند، وسیع کننده کام (اکسپندر) معمولا لازم است.
اوپن بایت
همپوشانی عمودی ناکافی دندانهای جلویی به عنوان اوپن بایت شناخته میشود. اوپن بایت به واسطه عادات دهانی مانند فشار زبان و مکیدن انگشت ایجاد میشوند و یا زمانی که فکها به یک اندازه رشد نکنند اوپن بایت اتفاق می افتد. زمان بندی درمان برای موفقیت درمان حیاتی است.
 اپن بایت
شکل: اوپن بایت (وجود فاصله عمودی بین دندانهای بالا و پایین)
اوپن بایت به دلایل زیر باید اصلاح شود:
⦁ ایجاد استهلاک زود هنگام پشت دندانها
⦁ ایجاد اختلال در جویدن
⦁ کاهش زیبایی لبخند
⦁ مرتبط با اختلال عملکرد مفصل فک
چگونه به روش ارتودنسی اوپن بایت را میتوان اصلاح کرد؟
اوپن بایت را از طریق اصلاح رشد فک میتوان، بیرون آمدن دندان جلویی و برخی موارد اصلاح جراحی فک درست کرد. ترک عادات نامناسب مانند مکیدن انگشت، اصلاح اوپن بایت را آسانتر کرده و نتیجه آن را بادوام تر میسازد.
  کراس4کراس3
شکل: تصاویر مربوط به پیش (سمت راست) و پس از اصلاح اوپن بایت (سمت چپ).
اور بایت
اوربایت اندازه همپوشانی عمودی دندانهای جلویی فک بالا و پایین است. اور بایت بیش از حد میتواند موجب بیرون زدن نامتناسب دندان جلویی یا رشد زیاد استخوانی که دندان را پشتیبانی میکند، بشود. اور بایت زیاد معمولا در کلاس 2 دیده میشود. اور بایت به عنوان دیپ بایت نیز شناخته میشود.
 اوربایت
شکل: حالات اوپن بایت (تصویر سمت راست)، اور جت (تصویر وسط) و اور بایت (تصویر سمت چپ) .
اور بایت را باید اصلاح کرد چون:
⦁ موجب عملکرد نامناسب دندانهای جلویی میشود
⦁ منجر به فرو رفتن دندانهای جلویی پایین در بافت لثه کام در هنگام جویدن میشود که باعث مشکلات پریودنتال میگردد
⦁ استهلاک غیر معمول دندانهای جلویی فک پایین را موجب میشود
⦁ از زیبایی لبخند میکاهد
   قبل از اوربایت    بعد اوربایت
شکل: تصاویر مربوط به پیش (سمت راست) و پس از اصلاح اور بایت (سمت چپ).
چگونه اور بایت را به روش ارتودنسی میتوان اصلاح کرد؟
اور بایت از طریق لِولینگ ارتودنسی دندانهای جلویی و یا عقبی اصلاح میشود.
 لولینگ
شکل: به ترتیب از بالا: بایت طبیعی، اور بایت متوسط، اور بایت شدید

اورجت
اورجت فاصله افقی بین دندانهای جلویی فک بالا و پایین است. اغلب به این وضعیت buck teet گفته میشود و معمولا با اور بایت به اشتباه گرفته میشود. اورجت زیاد میتواند به واسطه ردیف نبودن دندانهای آسیا یا همان مولر (کلاس 2)، عدم تعادل اسکلتی فکهای بالایی و پایینی، بیرون زدگی دندانهای پیشین بالایی، نبودن دندانی در فک پایینی، بهم ریختگی یا کج بودن دند انهای

پایینی و یا ترکیبی از موارد ذکر شده، اتفاق بیفتد. به علاوه برخی عادات دهانی مانند مکیدن انگشت یا فشار زبان میتواند این وضعیت را تشدید کند.
 اور جت
شکل: اندازه گیری فاصله افقی بین دندانهای بالایی و پایینی (اورجت)
اورجت را به دلایل زیر باید اصلاح کرد:
⦁ مانع عملکرد درست دندانهای جلویی میشود
⦁ منجر به استهلاک زود هنگام دندانها میشود
⦁ از زیبایی لبخند میکاهد
  قبل اورجت  بعد از اورجت 
شکل: تصاویر مربوط به پیش (سمت راست) و پس از اصلاح اور جت (سمت چپ).
آندر بایت
آندر بایت را باید اصلاح کرد. آندر بایت وضعیتی است که در آن هنگام جویدن، دندانهای جلویی فک پایین جلوتر از دندانهای جلویی فک بالایی قرار میگیرند. آندر بایت معمولا به علت رشد کم فک بالایی، رشد زیادی فک پایینی یا ترکیبی از این دو عامل ایجاد میشود (کلاس 3). آندر بایت به واسطه به عقب کج بودن دندانهای پیشین بالایی، بیرون زدگی دندانهای پیشین پایینی، نبود دندانی

در فک بالایی یا ترکیبی از این عوامل نیز میتواند اتفاق بیفتد.
 اندر بایت
شکل: آندر بایت
 اصلاح زود هنگام آندر بایت توصیه میشود، چون:
⦁ مانع عملکرد مناسب دندانهای جلویی و یا دندانهای عقبی میشود
⦁ با اختلال عملکرد مفصل فک مرتبط است
⦁ از زیبایی لبخند می کاهد

دندان نهفته
دندان نهفته دندانی است که به صورت طبیعی نتوانسته از لثه خارج شود و بخشی از آن یا کل آن توسط لثه و یا استخوان پوشیده مانده است. دندان نهفته به خاطر موقعیت نامناسب جوانه دندان در حال رشد، از دست دادن زود هنگام دندان شیری و بهم ریختگی دندانها ممکن است اتفاق بیفتد. دندان عقل متداولترین دندان نهفته است اما دندانهای آسیای کوچک و نیش نیز معمولا نهفته

هستند.
این مشکل را باید اصلاح کرد چون:
⦁ موجب آسیب به ساختار ریشه دندانهای مجاور میشود
⦁ فاصله های نامناسب بین دندانها ایجاد میکند
⦁ منجر به عملکرد نادرست دندانها میشود
⦁ موجب عدم تقارن در ردیف دندانها میشود
چگونه دندان نهفته را به روش ارتودنسی میتوان اصلاح نمود؟
معمولا دندان نهفته از لثه خارج شده و به جایگاه درست حرکت داده میشود. اصلاح دندان نهفته اغلب شامل جراحی کوچکی توسط جراح دهان است و در کنار دندانپزشک به صورت گروهی کار میشود. این جراحی امکان انتقال دندان به موقعیت مناسب خود را در اختیار ارتودنتیست قرار میدهد.
جای خالی دندان
جای خالی دندان، ممکن است حاصل رشد نکردن دندان به صورت مادر زادی، افتادن دندان در اثر آسیب یا ضربه و یا کشیدن آن باشد.
این مشکل را به دلایل زیر باید اصلاح کرد:
⦁ موجب درست عمل نکردن دندانها میشود
⦁ موجب استهلاک زود هنگام دندانها میشود
⦁ موجب عدم تقارن در ردیف دندانها میوشد
⦁ از زیبایی لبخند میکاهد
چگونه جای خالی دندان را میتوان به روش ارتودنسی اصلاح کرد؟
ارتودنتیست بسته به شرایط، فاصله حاصل از نبود دندان را با براکت میبندد یا آن را برای جایگذاری دندان، باز میکند. در صورتی که فضا ایجاد شود، از پل یا ایمپلنت دندانی برای پر کردن فاصله استفاده میشود.
بهم ریختگی دندانها
بهم ریختگی دندانها، عدم وجود فضای کافی برای قرار گرفتن طبیعی همه دندانها در فک می باشد. دندانها ممکن است در این حالت، برای جای گرفتن در فضای محدود کج شده یا بچرخند. بهم ریختگی زمانی اتفاق می افتد که عدم هماهنگی بین نسبت دندانها و اندازه فک وجود دارد یا این که دندانها بزرگتر از فضای موجود هستند. بهم ریختگی ممکن است به علت از دست دادن زود هنگام

یا دیر هنگام دندان شیری، بیرون نزدن درست دندان و یا عدم تعادل ژنتیکی بین اندازه فک و دندانها اتفاق بیفتد.
بهم ریختگی را باید اصلاح کرد چون:
⦁ تمیز کردن کامل همه سطوح دندانها بسیار مشکل تر میشود
⦁ احتمال پوسیدگی دندان بیشتر میشود (به علت تمیز نشدن کامل سطوح دندانها و لثه)
⦁ احتمال بیماری لثه افزایش می یابد (به علت تمیز نشدن کامل سطوح دندانها و لثه)
چگونه بهم ریختگی دندانها را به روش ارتودنسی میتوان اصلاح نمود؟
ارتودنتیست با وسیع کردن قوس دندانی یا خارج کردن دندان، فضای بیشتری در دهان ایجاد میکند. وقتی فضا باز شد، براکت برای ردیف کردن دندانها مورد استفاده قرار میگیرد. اصلاح بهم ریختگی میتواند به جلوگیری از پوسیدگی دندانها و بیماری های لثه کمک کند چون پلاکها را به درستی میتوان از دندان تمیز کرد.
فاصله بین دندانها
فاصله بین دندانها وضعیتی بر عکس حالت بهم ریختگی دندانها است و فضای زیادی در قوس دهانی وجود دارد که منجر به ایجاد فاصله بین دندانها میشود. این اتفاق معمولا زمانی روی میدهد که دندانها کوچکتر از فضای موجود هستند. دندانهای جلو آمده، افتاده یا نهفته و یا ضمایم غیر طبیعی بافت لثه نیز میتوانند فاصله بین دندانها ایجاد کنند.
فاصله بین دندانها را باید اصلاح نمود چون:
⦁ منجر به مشکلات لثه میشود چون توسط دندان محافظت نمیشود
⦁ از عملکرد درست دندانها جلوگیری میکند
⦁ از زیبایی لبخند میکاهد
چگونه فاصله بین دندانها را میتوان به روش ارتودنسی اصلاح کرد؟
ارتودنتیست دندانها را به سمت یکدیگر حرکت میدهد و آنها را در فک به صورت مناسب ردیف میکند تا فاصله بین آنها بسته شود.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

شعبه مرکز شهر تهران : خیابان کارگر جنوبی پایین تر از میدان حر نبش کوچه صفاریان ، طبقه اول

شعبه شمال تهران : اقدسیه موحد دانش روبروی سپند ، خیابان نیلوفر مجتمع فوق تخصصی صاحب قرانیه طبقه سوم ، واحد307

پیشنهاد ویژه برای مطالعه

متخصص ارتودنسی

متخصص ارتودنسی

ارتودنسی در بسیاری از کشورهای دنیا با تفاوتهایی آموزش داده می‌شود. در ایران یک دندانپزشک پس از ۶ سال...
ارتودنسی

ارتودنسی

مرتب کردن یا ردیف کردن دندان ها، بیشتر افراد فکر می کنند ارتودنسی فقط به خاطر زیبایی انجام می شود، در حالی که این درمان برای سلامتی دهان ضروری می باشد.

ایمپلنت

ایمپلنت دندانی

دندان هایی شبیه دندان های واقعی و طبیعی خود داشته باشید، ایمپلنت ها راه حل ساده تری ارائه میدهند، کاشت دندان روشی جدید برای جایگزین کردن دندان های از دست رفته

تشخیص

تشخیص

پیشگیری قبل از هرگونه پوسیدگی یا تشخیص مشکلات دهان و دندان، مراجعه منظم به کلینیک دندانپزشکی رویال با برنامه ریزی منظم، متخصصین در کنار شما هستند

ترمیمی و زیبایی

دندانپزشکی زیبایی

تشخیص و درمان ضایعات و پوسیدگی سطوح دندانی اصلاح شکل و رنگ دندانهای جلو و ترمیم شکستگی و بستن فضای بین دندانی، اصلاح طرح لبخند، روکش دندان

معجزه ارتودنسی

امروزه با ارتودنسی زیبایی دندان و ردیف بودن آن تنها به سینما و ستاره ها ختم نمیشود و انحصاری نیست!

به طور کلی درمان های ارتودنسی به دو روش درمان با کمک دستگاه هایی ثابت و متحرک تقسیم میشوند. انواع مختلف درمان های ارتودنسی، بسته به اختلالات دقیق دندان یا فک فرد وجود دارد.

نمونه عکس های قبل و بعد ارتودنسی به شما کمک می کند نه تنها نوع درمان مناسب ارتودنسی خود را پیدا کنید بلکه متوجه خواهید شد در انتها نتیجه رضایت بخشی از درمان ارتودنسی در بر خواهید داشت.

عکس های قبل و بعد از درمان ارتودنسی ارتودنسی کامپوزیت ونیر لمینت دندان
قبل از ارتودنسیبعد از ارتودنسی